top of page
pasik socialne.png
ucet.png
pasik menu.png

KATEGÓRIA SLUŽBY

A - Testovanie inovatívnych technológií, digitalizácia a automatizácia, zmluvný výskum

ID SLUŽBY 138

GEOacademy – vzdelávanie v oblasti GIS softvéru s otvoreným kódom.jpg

Data mining za účelom prípravy veľkých dátových súborov určených pre aplikáciu techník umelej inteligencie zameranej na vyhľadávanie uhľovodíkových ložísk a podzemných úložísk tekutých médií

SEKTOROVÉ ZAMERANIE

TECHNOLOGICKÉ ZAMERANIE

CIEĽOVÁ SKUPINA

KAPACITA

PODMIENKY

Umelá inteligencia, Big data, dátová analytika a spracovanie dát, Softvérové systémy

stredný podnik

2 prototypy aplikácie ročne

Predpokladom je vykonanie analýzy a existencia väčšieho množstva textu v slovenskom jazyku v štruktúrovanej alebo neštruktúrovanej forme, napr. databázy produktov, firemnej web stránky, e-shopu,  riešených problémov alebo technickej dokumentácie. Text môže byť uložený v relačnej alebo v inej databáze, alebo aj vo viacerých súboroch v ľubovoľnom strojovo čitateľnom formáte (doc, pdf, xls, json a pod. ). 

Poľnohospodárstvo a potravinárstvo, Námorný a rybný priemysel, Energie a inžinierske siete, Stavebníctvo, Veľkoobchod a maloobchod, Cestovný ruch (vrátane gastropriemyslu), Doprava a logistika, Sektor finančných služieb, Verejná správa, Vzdelávanie, Lekárske vedy a zdravotníctvo, Spotrebiteľský priemysel, Prvospracovateľský priemysel, Strojársky priemysel, Kultúra a kreatívny priemysel, Veda a výskum, Obrana a bezpečnosť, Telekomunikácie a informačné technológie, Letectvo a vesmírny priemysel

POPIS SLUŽBY

Služba sa zameriava na techniky ETL (Extraction, Transformation, Loading) pre tvorbu harmonizovaných dátových tokov a škálovateľných analytických výstupov (dashboards, mapy, reporty) pre sektor cestovného ruchu a na neho nadväzujúce manažérske a marketingové procesy a procesy destinačného manažmentu. Služba pozostáva z nižšie uvedených komponentov: ETLProfilácia dát:Identifikácia a profilácia využiteľnosti dát pre potreby prípadového využitia odberateľa.Extrakcia strojových sekundárnych dát z:Otvorené strojové dáta štátnej a verejnej správy; Strojové dáta odberateľa na platformách tretích strán (Prerekvizita 1);Primárne dáta z prieskumov odberateľa;Z dátových jazier odberateľa.Transformácia extrahovaných dát pre potreby prepájania dátových vrstiev z viacerých zdrojov.Čistenie dát.Tvorba jednotných identifkátorov;Geocoding a prepájanie s priestorovými vrstvami. Nastavenie parametrov filtrácie, agregácie, normalizácie, Loading (nahrávanie) dát pre potreby tvorby analytických vrstiev.Varianta A: Harmonizované dáta nahrávané do PostgreSQL databázy na strane poskytovateľa služby (Prerekvizita 2);Varianta B: Harmonizované dáta nahrávané do PostgreSQL databázy na strane odberateľa (Prerekvizita 3);Varianta C: Dumping harmonizovaných dát vo požadovaných formátoch (e. g. csv, json, geojson, shp etc.).Data Analytics & ReportingTvorba interných a verejných analytických výstupov podľa preddefinovaného rozsahu požiadaviek odberateľa služby.Tvorba offline škálovateľných máp (QGis) s možnosťou exportu tlačových zostáv (Prerekvizita 4);Tvorba online filtrovateľných máp (Leafet, Qgis) s možnosťou exportu tlačových zostáv (Prerekvizita 2, 3, 4);Tvorba online filtrovateľných dashboardov (Otvorené JavaScriptové knižnice) s možnosťou exportu tlačových zostáv grafík (Prerekvizita 2, 3, 4);Tvorba základných printových reportov k predefinovanej problematike obsahujúci grafické exporty s základnou štatistickou charakteristikou (e. g. basic insights).Reporting a rozsah zamerania príkladov nie je limitovaný nižšie uvedeným zoznamom. Dátová profilácia destinácie (ohraničeného územia) alebo individuálneho subjektu CR:Dostupnosť trhov (Accessibility):Individuálna preprava autom - v rámci Európy;Individuálna preprava vlakom - v rámci Európy;Individuálna letecká preprava - globálne;Kyvadlová autobusová preprava - len pre SR.Identifikácia postavenia registrovanej ekonomiky cestovného ruchu v čase.Identifikácia postavenia individuálneho subjektu CR alebo organizácie DMO v ekonomike CR v čase.Identifikácia postavenia a sezónnosti prichádzajúcich cieľových skupín v čase a priestore.Identifikácia dosahu a hodnotenie spätnej väzby organizáciou komunikovaného obsahu online v čase a priestore (Image).Profilácia ponuky v čase a priestore (Attractions)Identifikácia objektov záujmu a spätná väzba na platformách tretích strán (Image).Identifikácia poskytovateľov služieb a vybavenia (Public & Private Amenities) v čase a priestore;Overenie plnenia povinností voči verejnej správe.Návrh optimalizačných procesov (príklady)Verifikácia úplnosti registrov platcov miestnej dane za ubytovanie.Optimalizácia geotargetingu domáceho a zahraničného publika podľa:sezónnosti destinácie,dostupnosti destinácie,sezónnej ponuky,preferencií trhov a špecifík trhov,celkovej ceny pobytu (round trip, pobyt, navrhované služby).Forma realizácie: V závislosti od konkrétnych požiadaviek odberateľa služby (Rozsah, splnenie prerekvizit, voľba variantu). 

spodna cast.png
bottom of page